• Gợi ý từ khóa:
  • Tranh Mã Đáo Thành Công, Tranh Chim Công, Vẽ Chân Dung...

[giaban]445,000[/giaban]

[giacu]500,000 ₫[/giacu]

[hot]SALE[/hot]

[masp]50x80cm[/masp]

[mota]Cửu: là số chín, mang ý nghĩa của sự vĩnh cửu, trường tồn.

Ngư: là Cá. 
Cá: Chữ Hán đọc là "ngư", đồng âm với "dư" (sự dư dả).
[/mota]

[chitiet]

Cửu ngư quần hội có ý nghĩa gì?


Cửu ngư: là tranh vẽ 9 con cá chép, lợi dụng sự đồng âm giữa ‘cửu’ là chín và ‘cửu’ là lâu dài để cầu mong “dư dả lâu dài”

Quần hội: là tập trung lại cùng một nơi, hội tụ lại về một nơi.

Do đó, bức tranh cửu ngư quần hội có ý nghĩa: là hội tụ sự thịnh vượng, tài lộc, vượng khí... tất cả những gì may mắn nhất sẽ tập trung lại một nơi.

Tranh Cửu Ngư Quần Hội
Tranh Cửu Ngư Quần Hội

Lưu ý: Quý khách muốn đặt Tranh Cửu Ngư Quần Hội với kích thước khác lớn hơn vui lòng liên hệ.

Đơn giá trên là giá Tranh hoàn thành: đã bao gồm cả tranh, khung tranh và móc treo.

[/chitiet]
Tranh Cửu Ngư Quần Hội
Tranh Cửu Ngư Quần Hội
Tranh Cửu Ngư Quần Hội
Tranh Cửu Ngư Quần Hội
Tranh Cửu Ngư Quần Hội
Tranh Cửu Ngư Quần Hội

SunShine
Giỏ Hàng