• Gợi ý từ khóa:
  • Tranh Mã Đáo Thành Công, Tranh Chim Công, Vẽ Chân Dung...

[giaban]360,000[/giaban]

[giacu]400,000 ₫[/giacu]

[hot]Giảm Giá[/hot]

[masp]70x40cm[/masp]

[mota]Cá: Chữ Hán đọc là "ngư", đồng âm với "dư". Do đó cá biểu trưng cho sự dư dả.
[/mota]

[chitiet]

Bạn ấn tượng với loài vật nào nhất?


Cá: Chữ Hán đọc là "ngư", đồng âm với "dư" (sự dư dả). Do đó cá biểu trưng cho sự dư dả. Hình vẽ cá phối hợp với nhiều hình họa, hoa văn trên mình cá có thể hiểu là "hữu dư" có nghĩa là "có", tức giàu có "dư ăn dư để"

Tranh Cá Chép
Tranh Cá Chép

Lưu ý: Quý khách muốn đặt Tranh Bươm Bướm với kích thước khác lớn hơn vui lòng liên hệ.

Đơn giá trên là giá Tranh hoàn thành: đã bao gồm cả tranh, khung tranh và móc treo.

[/chitiet]
Tranh Cá Chép
Tranh Cá Chép
Tranh Cá Chép
Tranh Cá Chép
Tranh Cá Chép
Tranh Cá Chép

SunShine
Giỏ Hàng